ทพ. นพดล ศุภพิพัฒน์

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมโรคเหงือก
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2511
วุฒิบัตร:
- สาขาปริทันตวิทยา, ประเทศไทย, 2540
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคเหงือก
+ See More
Day Time Location
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Tue317:00 - 19:1517:0019:15Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri617:00 - 19:1517:0019:15Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค