ทพญ. นันทินี นันทวณิชย์

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมจัดฟัน
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2541
- Master of Dental Science (Orthodontics), University of Western Australia, ประเทศออสเตรีย, 2548
วุฒิบัตร:
- สาขาทันตกรรมจัดฟัน, ประเทศไทย, 2557
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat716:30 - 19:3016:3019:30Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค