รศ.นพ. นุสนธิ์ กลัดเจริญ

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตร์บัณฑิต, University of Liverpool, ประเทศอังกฤษ, 2516 (MB., Ch B.)
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศอังกฤษ, 2519 (MRCP, UK)
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2547
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2531-2547)
แขนงที่สนใจพิเศษ:
- GI Endoscopy, โรคตับอักเสบ, โรคลำไส้แปรปรวน
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 13:0009:0013:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Mon214:00 - 16:0014:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue309:00 - 13:0009:0013:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue314:00 - 16:0014:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu509:00 - 13:0009:0013:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Thu514:00 - 16:0014:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri609:00 - 13:0009:0013:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri614:00 - 16:0014:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sat709:00 - 13:0009:0013:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sat714:00 - 16:0014:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค