นพ. ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2536
แพทย์ประจำบ้าน:
- จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 2539-2542
วุฒิบัตร:
- สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา:
- Child and Adolescent Mental Health, University of London, 2546
Certificate of Completion, Beck Institute for Cognitive Therapy and Research, USA
+ See More
Day Time Location
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Children Center (BIC 17B)
Sat713:00 - 18:0013:0018:00Children Center (BIC 17B)
ศูนย์รักษาโรค