นพ. โอภาส ศรัทธาพุทธ

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
- สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก, ประเทศไทย, 2544
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค