พญ. อรพิน ธนพันธุ์พาณิชย์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาอายุรศาสตร์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- Gastroenterology and Hepatology, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, มิถุนายน 2550 - มิถุนายน 2552
- Observer at Division of Gastroenterology, University of Toronto, General Hospital, Canada, พฤศจิกายน 2554 - เมษายน 2556
- Pennsylvania, Research Fellow, Liver Transplantation, Department of Pennsylvania Philadephia, กรกฎาคม 2556 - ตุลาคม 2556
- A Scholarly Observership in Division of Transplant, University of California San Francisco School of Medicine, ตุลาคม 2556 - มกราคม 2557
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2549
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Hepatology
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Mon213:00 - 20:0013:0020:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Tue313:00 - 17:0013:0017:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Wed413:00 - 15:0013:0015:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Wed415:00 - 17:0015:0017:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Thu513:00 - 17:0013:0017:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 17:0013:0017:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Sat713:00 - 18:0013:0018:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค