พญ. อรพร ดำรงวงศ์ศิริ

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2553
+ See More
Day Time Location
Wed418:00 - 20:0018:0020:00Children Center (BIC 17A)
ศูนย์รักษาโรค