รศ.นพ. ไพโรจน์ วิทูรพณิชย์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2511
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2515
- M.R.C.O.G, 2520
- F.R.C.O.G, 2534
การศึกษาหลังปริญญา:
- จุลศัลยกรรม, 2524
- F.R.C.O.G., สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, 2534
- OB-GYN, Royal College of Obsetricians and Gynaecologists, London, อังกฤษ, 2535
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- เวชศาสตร์ทารกปริกำเนิด (มารดาและทารก) และ จุลศัลยกรรมทางนรีเวชวิทยา (ผ่าตัดแก้หมันด้วยกล้อง จุลทัศน์) คุณธรรมและจริยธรรมในโลกยุคโลกาภิวัฒน์
- การมีบุตรยาก และการแก้หมัน
- ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ทั่วไป และการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu513:00 - 20:0013:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri613:00 - 20:0013:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat707:00 - 11:0007:0011:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค