ศ.พญ. ไพรัลยา นาควัชระ

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
แพทย์ประจำบ้าน:
- กุมารเวชศาสตร์, The University of Illinois, Chicago, IL, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2538 - 2541
การศึกษาหลังปริญญา:
- แพทย์ประจำบ้านเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ, Venderbilt University Medical Center, Nashville, TN, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2541 - 2544
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2541
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2544
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2545
- สาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ, ประเทศไทย, 2547
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การเจริญเติบโตผิดปกติ, ภาวะความเป็นหนุ่มสาวเร็วหรือช้า, โรคของต่อมไทรอยด์และต่อมใต้สมอง, เบาหวานและภาวะอ้วน, ความผิดปกติของแคลเซียม, ความผิดปกติของต่อมหมวกไต, ภาวะกระดูกบาง
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค