ทพ. ไพศาล ชัยวัฒน์

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมจัดฟัน
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2515
วุฒิบัตร:
- สาขาทันตกรรมจัดฟัน, ประเทศไทย, 2541
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค