ศ.นพ. ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2518
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2523
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การผ่าตัดช่องท้องด้วยกล้อง
- ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 15:0009:0015:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Wed409:00 - 15:0009:0015:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รักษาโรค