นพ. ปณต ยิ้มเจริญ

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2541
การศึกษาหลังปริญญา:
- ERCP, Indiana University School of Medicine, Indiana, สหรัฐอเมริกา, 2547-2548
- Bariatric and Metabolic, Cleveland Clinic Education Foundation, Ohio, สหรัฐอเมริกา, 2552-2554
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ERCP
- Laparoscopic Surgery
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค