ผศ.นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2517
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2524
การศึกษาหลังปริญญา
- Reproductive Biology, Loeb Medical Research Institute, Ottawa Civic Hospital, University of Ottawa, 2531-2532
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การมีบุตรยากและ ภาวะหมดประจำเดือน
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue316:00 - 19:0016:0019:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed408:00 - 15:0008:0015:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri608:00 - 14:0008:0014:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri614:00 - 20:0014:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun114:00 - 16:0014:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค