นพ. ปัญญา วงศ์ปฏิมาชัย

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2532
การศึกษาหลังปริญญา:
- การผ่าตัดข้อผ่านกล้อง, Eisin Clinic, Japan, 2540
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Anatomical Specimen, Asia IRCAD-Taiwan, Lukang, ใต้หวัน, 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ศัลยกรรมตกแต่งจากการบาดเจ็บ, ศัลยกรรมเกี่ยวกับเอ็น, เวชศาสตร์การกีฬา, การผ่าตัดข้อผ่านกล้อง, ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
Active Memberships:
- International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS) International Affiliate Member of American Academy of Orthopaedic Surgeons and American Association of Orthopaedic Surgeons
+ See More
Day Time Location
Mon209:30 - 12:0009:3012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Mon213:00 - 15:3013:0015:30Orthopaedic Center (BIC 20B)
Tue309:30 - 12:0009:3012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Wed409:30 - 12:0009:3012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Wed413:00 - 15:3013:0015:30Orthopaedic Center (BIC 20B)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Fri609:30 - 12:0009:3012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Fri613:00 - 15:3013:0015:30Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sat709:30 - 12:0009:3012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sat713:00 - 15:3013:0015:30Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค