ศ.นพ. พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2532
การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขาวิชาโรคระบบต่อมไร้ท่อในเด็ก, University of California School of Medicine, San Francisco, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2534-2537
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- สาขาวิชาโรคระบบต่อมไร้ท่อในเด็ก
+ See More
Day Time Location
Sun113:00 - 18:0013:0018:00Children Center (BIC 17C)
ศูนย์รักษาโรค