รศ.นพ. ภัทรวิทย์ รักษ์กุล

Specialty: ประสาทศัลยศาสตร์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: เยอรมัน, อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา:
- Minimal Invasive Neurosurgery and Spinal Surgery, Technical University of Munich, Munich, ประเทศเยอรมัน, 2546
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Minimal Invasive Neurosurgery, Spinal Surgery, Neuronavigator
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Minimal Invasive Neurosurgery, Base Skull Surgery, Spinal Surgery
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Spine Institute / Pain Clinic (BIC 20A)
ศูนย์รักษาโรค