รศ.นพ. พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2533
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ตับทางเดินน้ำดี, การผ่าตัดช่องท้องด้วยกล้อง, การผ่าตัดหลอดเลือด
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค