พญ. ปวินทรา หะริณสุต

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2544
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544-2546
- Clinical Pediatric Endocrinology, Starship Children's Hospital, Auckland, New Zealand, 2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Breastfeeding Medicine (การดูแลเต้านมแม่หลังคลอดที่มีปัญหาในระหว่างให้นมบุตร)
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17C)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17C)
Wed408:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17C)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17C)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Children Center (BIC 17C)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Children Center (BIC 17C)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Children Center (BIC 17C)
ศูนย์รักษาโรค