ศ.พญ. ภาวนา ภูสุวรรณ

Specialty: รังสีวิทยา, เวชศาสตร์นิวเคลียร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2529
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
+ See More
Day Time Location
Mon207:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Mon209:00 - 19:0009:0019:00Radiology - NM BIH 2 floor
Tue307:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Tue309:00 - 19:0009:0019:00Radiology - NM BIH 2 floor
Wed407:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Wed409:00 - 19:0009:0019:00Radiology - NM BIH 2 floor
Thu507:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Thu509:00 - 19:0009:0019:00Radiology - NM BIH 2 floor
Fri607:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Fri609:00 - 19:0009:0019:00Radiology - NM BIH 2 floor
Sat707:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Sat709:00 - 19:0009:0019:00Radiology - NM BIH 2 floor
Sun107:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Sun109:00 - 19:0009:0019:00Radiology - NM BIH 2 floor
ศูนย์รักษาโรค