ทพญ. เพ็ญโชติ เจียรพงษ์

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมรากฟัน
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2515
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 11:0008:0011:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Mon212:00 - 16:0012:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Tue308:00 - 11:0008:0011:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Tue312:00 - 16:0012:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu508:00 - 11:0008:0011:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Thu512:00 - 16:0012:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค