พญ. เพ็ญพักตร์ เกริกมธุกร

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา:
- Craniofacial Surgery, Chang Gung Memorial Hospital, Taipei, ประเทศใต้หวัน, 2551-2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Craniofacial Surgery; Cleft, Facial Trauma
- Cosmetic Surgery; Eyelid surgery, Breast surgery, Scar management, Skin tumor removal, Pediatric soft tissue
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
ศูนย์รักษาโรค