รศ.นพ. เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
วุฒิบัตร:
- สาขา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา:
- Neurotology and Skull Base Surgery, Washington University School of Medicine, USA, 1997-1998
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Hearing Loss
- Vertigo
- Ear Surgery
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
Fri617:00 - 20:0017:0020:00ENT Center
ศูนย์รักษาโรค