ผศ.พญ พนิดา ดุสิตานนท์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ไตวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2509
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2515
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2523
- สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2533
- MRCP (UK), DCH (London), 2521
การศึกษาหลังปริญญา:
- กุมารเวชศาสตร์โรคไต, The Brooklyn-Cumberland Medical Center, New York, สหรัฐอเมริกา, 2515
- MRCP (UK), DCH (London), 2521
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Pediatric Nephrology
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Pediatric Nephrology and General Pediatrics
+ See More
Day Time Location
Mon208:30 - 16:0008:3016:00Children Center (BIC 17B)
Tue308:30 - 16:0008:3016:00Children Center (BIC 17B)
Wed408:30 - 16:0008:3016:00Children Center (BIC 17B)
Thu508:30 - 16:0008:3016:00Children Center (BIC 17B)
Fri608:30 - 16:0008:3016:00Children Center (BIC 17B)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Children Center (BIC 17B)
ศูนย์รักษาโรค