รศ.นพ. ภัทรภูมิ โพธิ์พงษ์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
- M.Sc. in Prenatal Genetics and Fetal Medicine, UCL, อังกฤษ, 2543
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2540
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- Human Reproduction and Infertility, UCH, อังกฤษ, 2542-2543
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Assisted conception (IUI, IVF, ICSI, GIFT, ZIFT, PESA, TESE)
- Micromanipulation (embryo biopsy, assisted hatching, ICSI)
- Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD)
- Gynaecologic endoscopy (Laparoscopy&Hysteroscopy)
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค