นพ. พิลิปดา พลางกูร

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2508
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- General Practitioner
- Medecin suisse parlant Francais et Anglais
- Medecine Generale
- Swiss Doctor speaking French and English
+ See More
Day Time Location
Mon216:30 - 19:3016:3019:30Medical Clinics (BIC 15D)
Tue316:30 - 19:3016:3019:30Medical Clinics (BIC 15D)
Thu516:30 - 19:3016:3019:30Medical Clinics (BIC 15D)
Fri616:30 - 19:3016:3019:30Medical Clinics (BIC 15D)
ศูนย์รักษาโรค