นพ. พิชา ยินเจริญ

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลศิริราช, 2554 - 2557
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2557
การศึกษาหลังปริญญา:
- อายุรศาสตร์โรคไต, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557 - 2559
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค