นพ. พิชัย แสงชาญชัย

Specialty: จิตเวชศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
วุฒิบัตร:
- สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา:
- Addiction Psychiatry, University of Minnesota, Minnesota, USA, 2002
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Addiction Psychiatry
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค