พญ. พิชาพร สำเภาเงิน

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554 - 2557
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2557
- สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด, ประเทศไทย, 2559
+ See More
Day Time Location
Mon208:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Tue308:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Wed408:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Thu508:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Fri608:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Sat708:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Sun108:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
ศูนย์รักษาโรค