นพ. ภิญโญ หอศิลป์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2533
การศึกษาหลังปริญญา:
- โรคปอดและผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยหนัก, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2536
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 19:0008:0019:00Medical Clinics (BIC 15A)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15A)
Wed408:00 - 19:0008:0019:00Medical Clinics (BIC 15A)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Medical Clinics (BIC 15A)
Fri608:00 - 19:0008:0019:00Medical Clinics (BIC 15A)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
ศูนย์รักษาโรค