นพ. พิพัฒน์ วงศ์สิริศักดิ์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2527
การศึกษาหลังปริญญา:
- อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลศิริราช, 2527
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Non Invasive and Clinical Cardiology
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Heart Center (BIC 14A)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Heart Center (BIC 14A)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Heart Center (BIC 14A)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Heart Center (BIC 14A)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Heart Center (BIC 14A)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Heart Center (BIC 14A)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Heart Center (BIC 14A)
ศูนย์รักษาโรค