ผศ.นพ. พิเศษ พิเศษพงษา

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2541
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2547
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Inflammatory Bowel Disease (IBD)
- Diagnostic and Advanced Endoscopy
+ See More
Day Time Location
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed413:00 - 17:0013:0017:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Thu513:00 - 17:0013:0017:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri613:00 - 17:0013:0017:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sat710:00 - 12:0010:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค