พญ. พิฐชญาณ์ เลิศพิชาลักษณ์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยวิกฤต
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552
แพทย์ประจำบ้าน:
- กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลหาดใหญ่, 2553 - 2556
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2556
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2559
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Pediatrics critical care
- Pediatrics pulmonology
+ See More
Day Time Location
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Children Center (BIC 17A)
ศูนย์รักษาโรค