นพ. ปิติ เตชะวิจิตร

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2550 - 2553
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2553
- อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก, ประเทศไทย, 2555
การศึกษาหลังปริญญา:
- มะเร็งในเด็ก (Pediatric Sarcoma), Baylor College of Medicine, Houston, Texas, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556 - 2557
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Pediatric Hematology & Oncology
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17B)
Sat713:00 - 15:0013:0015:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค