นพ. ปิยะ เกียรติเสวี

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เนื้องอกของแขนขาและลำตัว
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา:
- Orthopaedics Oncology, โรงพยาบาลศิริราช, 2547
- Orthopaedics Oncology, UCLA School of Medicine, LA, USA, 2549
- Lower Limb Reconstruction and Oncology, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada, 2550
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Orthopaedics Oncology
- Joint replacement surgery
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค