รศ.นพ. ปิยะ ปิ่นศรศักดิ์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2545
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
+ See More
Day Time Location
Sat714:00 - 17:0014:0017:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
ศูนย์รักษาโรค