นพ. ปิยะ รุจกิจยานนท์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต( เกียรตินิยมอันดับ 1 ), โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2544
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขากุมารเวชสาสตร์, University of Ottawa, ประเทศแคนาดา, 2548 - 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatric Hematology and Oncology, The Hospital for Sick Children, Toronto, ประเทศแคนาดา, 1 กรกฎาคม 2546 - 30 มิถุนายน 2548
- Pediatric Hematology and oncology, St.Jude Children's Research Hospital, Tennessee, สหรัฐอเมริกา, สิงหาคม 2551 - มิถุนายน 2554
- Pediatric Bone Marrow Transplantation and Cellular Therapy, St.Jude Children's Research Hospital, Tennessee, สหรัฐอเมริกา, กรกฏาคม 2554 - มิถุนายน 2555
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2551
- อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Pediatric Oncology
- Pediatric Bone Marrow Transplantation
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Children Center (BIC 17A)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Horizon Cancer Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค