พญ. ปิยวรรณ เกณฑ์สาคู

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
แพทย์ประจำบ้าน:
- ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2552 - 2556
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2556
- อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2558
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Breast Disease
- Breast Cancer
+ See More
Day Time Location
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Sun117:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค