ศ.นพ. พลภัทร โรจน์นครินทร์

Specialty: อายุรศาสตร์, โลหิตวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
- Ph.D. in Molecular Biology of Blood Cell Development, University of Washington, Seattle, สหรัฐอเมริกา, 2544
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
- สาขาโลหิตวิทยา, ประเทศไทย, 2539
การศึกษาหลังปริญญา: โลหิตวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537-2539
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคเลือดออกง่าย และ ลิ่มเลือดอุดตัน
+ See More
Day Time Location
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Medical Clinics (BIC 15D)
ศูนย์รักษาโรค