ผศ.นพ. พรชัย กิ่งวัฒนกุล

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ไตวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2534
- สาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2536
การศึกษาหลังปริญญา:
- กุมารเวชศาสตร์โรคไต, The Children's Mercy Hospital, Kansas City, Missouri, สหรัฐอเมริกา, 2537-2540
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
+ See More
Day Time Location
Mon217:30 - 20:0017:3020:00Children Center (BIC 17C)
Fri617:30 - 20:0017:3020:00Children Center (BIC 17C)
ศูนย์รักษาโรค