นพ. พรชัย เมฆอรียะ

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2534
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2538
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Chemotherapy, Radical Surgery
+ See More
Day Time Location
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค