นพ. พรชัย มูลพฤกษ์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2528
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 19:3017:0019:30Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sat708:30 - 12:0008:3012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค