ทพ. พรเลิศ บุญสันติสุข

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, New York University College of Dentistry, สหรัฐอเมริกา, 2532
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ครอบฟัน, ฟันปลอม, รากฟันเทียม
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat713:00 - 16:3013:0016:30Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat717:00 - 19:3017:0019:30Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค