ทพญ. พรพิมล พูนศรัทธา

Specialty: ทันตกรรม, เวชศาสตร์ช่องปาก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550
วุฒิบัตร:
- สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคทางช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก), ประเทศไทย, 2556
+ See More
Day Time Location
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค