ทพญ. พรพรรณ อัศวาณิชย์

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมสำหรับเด็ก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ, คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
วุฒิบัตร:
- สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, ประเทศไทย, 2540
- สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, สหรัฐอเมริกา, 2542
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- ทันตกรรมสำหรับเด็ก
+ See More
Day Time Location
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat713:00 - 16:3013:0016:30Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค