ศ.คลินิก ศ.ทพญ. พรรัชนี แสวงกิจ

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมจัดฟัน
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526
วุฒิบัตร:
- สาขาทันตกรรมจัดฟัน, ประเทศไทย, 2541
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์คลินิก, มหาวิทยาลัยมหิดล
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sat713:00 - 15:3013:0015:30Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sun113:00 - 18:0013:0018:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค