ผศ.พญ พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2546
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2547
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2550
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Reproductive Medicine
- Gynecologic Endoscopy
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค