พญ. พวงเพ็ญ สิริสุวรรณทัศน์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2531
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2535
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2540
การศึกษาหลังปริญญา:
- อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร, โรงพยาบาลศิริราช, 2535-2537
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- IBD, IBS, Hemorrhoid
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 13:0009:0013:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Mon214:00 - 16:0014:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu509:00 - 13:0009:0013:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Thu514:00 - 16:0014:0016:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Liver Center (BIH 3rd Floor)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค