พล.ร.ต.หญิง พญ. พวงพลอย ขจิตสุวรรณ

Specialty: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2529
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, ประเทศไทย, 1990 - 1992
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2535
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
+ See More
Day Time Location
Wed409:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
Fri609:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
ศูนย์รักษาโรค