รศ.นพ. ประเดิมชัย คงคำ

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคตับ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2544
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา:
- Endoscopic Ultrasound, Indiana University School of Medicine, Indianapolis, IN, สหรัฐอเมริกา, 2549-2550
- Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP), Indiana University School of Medicine, Indianapolis, IN, สหรัฐอเมริกา, 2550-2551
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Advanced Endoscopy: Endoscopic Ultrasound (EUS), Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)
- การส่องกล้องสำหรับมะเร็งทางเดินอาหาร, มะเร็งท่อน้ำดี, นิ่วท่อน้ำดี, โรคตับอ่อนอักเสบ, โรคมะเร็งตับอ่อน, โรคถุงน้ำในตับอ่อน
+ See More
Day Time Location
Mon216:30 - 18:3016:3018:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Wed416:30 - 18:3016:3018:30Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค