นพ. ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2514
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์โรคหัวใจและทรวงอก, ประเทศไทย, 2525
ตำแหน่งทางวิชาการ: หัวหน้าแผนกศัลยกรรมโรคหัวใจและทรวงอก, โรงพยาบาลโรคทรวงอก
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การผ่าตัดหัวใจและปอด
+ See More
ศูนย์รักษาโรค